En ny model for passagerers rutevalg i kollektiv trafik

  • Otto Anker Nielsen Institut for Planlægning – Trafikstudier, DTU
Keywords: traffic models, passengers route choice, traffic assignment, public transport, transit

Abstract

I artiklen præsenteres en ny model for passagerers rutevalg i den kollektive trafik. Indledende afprøvninger på Ørestadsmodellens trafiknet viste, at den nye model giver en god beskrivelse af trafikken. Dette skyldes både dens konsistente håndtering af overlappende ruter og at den mere detaljeret kan afspejle trafikanternes præferencer. I forhold til mere gængse modeller har den yderligere den fordel, at trafikken fordeles på langt flere ruter, hvis disse er rimelige. Dette sikrer en mere nøjagtig beregning, og at trafikken ikke ændrer sig markant som følge af marginale netændringer. Endelig defineres en række adfærdsmæssige forhold eksplicit som input til modellen. Hvorimod dette i mange andre modeller indgår som en implicit forudsætning, f.eks. hvor mange ruter der vælges imellem, hvordan disse udvælges, at alle ruter betragtes som uafhængige, at alle trafikanter har samme nyttefunktion (præferencer) bortset fra en vis tilfældig variation, samt hvor stor den tilfældige variation er.

Published
31-12-1998