The Øresund Traffic Model - An introduction

  • Karsten Sten Pedersen COWI
Keywords: traffic model, Øresund, logit models, mode, roite, choice modelling

Abstract

Øresund trafik modellen, som den er udviklet af COMWIN J/V for Øresundskonsortiet, er udviklet til at beregne fremtidige trafikstrømme over Kattegat, Øresund og Østersøen på basis af forudsætninger om økonomisk vækst, udbud af services for mere end 25 færgeruter og den faste forbindelse, samt af udviklingen i infrastrukturen, herunder den kolektive trafiks service.

Modellen består af et antal delmodeller for vækst og distribution samt valg af transportmidellel og færgerute/fast forbindelse samten delmodel for ændret land use. Modellerne er opbygget som hierarkiske logit modeller baseret på et stort antal RP og SP interviews.

Modellen er implementeret med udgangspunkt i moduler fra TRIPS, en brugertilpasset brugerflade og en ekstern SQL database.

Published
31-12-1998