Risiko ved kollektivrejser i nærtrafik.

  • Henrik Værø COWI
Keywords: personal injury risk, mode choice, bicycle, bus, passenger car, walking, subway, urban traffic

Abstract

De kollektive trafikmidler i hovedstadsområdet er stadig langt sikrere at benytte end personbiler, for slet ikke at tale om at gå eller cykle. Men til en bus- eller S-togrejse hører en gang- eller cykeltur i hver ende, og derfor er det ikke helt oplagt, hvilken transportform, som er den sikreste, når hele rejsen tages i betragtning.

Undersøgelsen bygger på analyser af nye forbedrede TU-data og på Vejdirektoratets officielle ulykkesdata. Forskellige typer nærrejser på 5 km og 12 km længde betragtes, og både risikoen for den enkelte rejsende, og for samfundet (hvor eventuelle modparter i uheldene regnes med til risikoen), vurderes.

Blandt undersøgelsens resultater skal fremhæves, at for samfundet er bus/gang-ture sikrest, men for den enkelte er bilen sikrest ved de korte ture. Sikkerhedspolitisk bør man tilskynde til øget brug af offentlig tranport, når rejselængden er relativt stor, og/eller når tilbringerafstanden (gang/cykel-afstanden til/fra bussen/toget) er relativt lille. Samtidigt bør man ud fra denne synsvinkel sætte ind overfor de uforholdsmæssigt høje risici for fodgængere og cyklister i bytrafik.

 

Published
31-12-1998