Uheldsmodel for bystrækninger

  • Poul Greibe Sikkerheds og Miljøafdelingen, Vejdirektoratet
Keywords: accident prediction model, accident risk, urban areas, traffic safety

Abstract

Uheldsmodel for bystrækninger er 2. del af projektet Uheldsmodeller for bygader. 1. del af pro-jektet, som omhandler 3- og 4-benede kryds, er afsluttet og afrapporteret i Vejdirektorat notat 24.

Formålet med denne 2. del af projektet, har været at formulere uheldsmodeller der kan beskrive det forventede antal uheld for bystrækninger. Dette er gjort ved at indsamle samhørende data om uheld, trafiktal og vejgeometri for vejstrækninger i byområde, og derefter prøve at beskrive en sammenhæng mellem uheldstætheden og trafikmænger/vejudformning.

Paperet beskriver de foreløbige resultater af undersøgelsen.

 

Published
31-12-1998