En gennemgang af antallet dræbte og alvorligt tilskade-komne i byområder i Danmark i perioden 1984 til 1996

  • Henrik Harder Hovgesen Transport Research Group, Aalborg Universitet

Abstract

I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 100.000 indb. i byområder - her efterfølgende benævnt ”helse risiko” - fordelt på 4 alderskategorier.1 Paperet viser at udvikling i ”helse risikoen” for aldersgruppen de 15-24 årige er bedst (falder mest) og at udvikling i ”helse risikoen” for aldersgrupperne de 25-64 årige er ringest (falder mindst). Udviklingen i ”helse risiko” blandt de yderste aldersgrupper de 0-14 årige og de over 64 årige er næsten ens. Et par enkelte udviklinger er endvidere værd at fremhæve. For det første et markant fald i ”helse risikoen” i ”eneuheld” blandt aldersgruppen de 15-24 årige. For det andet et meget markant fald i ”helse risikoen” blandt aldersgruppen de 15-24 årige der stammer fra ”pbil uheld”, ”mc/45 uheld” og ”knallert uheld”. Andre væsentlige udviklinger findes blandt aldersgruppen de 25-64 årige ved uheldssituation 3 hvor der ikke i perioden sker nogen væsentlig ændring i ”helse risiko” og i aldersgruppen de 0-14 åriges ”cykeluheld”.

Afsættet for dette paper har været overvejelser om hvilken betydning de løbende ændringer i transportadfærden har for udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne blandt udvalgte aldersgrupper. Belysningen af udviklingen i ”helse risiko” er valgt fordi det ikke er muligt at belyse de reelle udviklinger i risiko, fordelt på aldersgrupper, i den valgte tids periode i det valgte område. Fordi de bedste eksponeringsdata til at belyse transportadfærdsændringer med (transportarbejdet, enten udtrykt i tid eller længde, fordelt pr. aldersgrupper) ikke har været tilgængelige. Enten eksisterede disse tal ikke for alle grupper2 eller også har de ikke været konsistente i den viste tidsperiode.3 Paperet er en indledende del af arbejdet med en Ph.d afhandling med arbejdstitlen

Published
31-12-1998