Issues in the valuation of travel time changes

  • Stine Gissel Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet
Keywords: travel time savings, value of time, evaluation

Abstract

Eftersom rejsetidsbesparelser ofte udgør en meget væsentlig del af de benefits, der genereres af investeringer i transportinfrastruktur, er kvantificeringen og værdisættelsen af disse tidsbesparelser af afgørende betydning. Ofte indgår monetariserede tidseffekter som input i cost-benefit analyser, og det er i sådanne tilfælde vigtigt, at de anvendte tidsværdier er troværdige. I paperet (som resumerer en del af et større litteraturstudium omkring værdisætning af rejsetidsbesparelser foretaget i forbindelse med et igangværende Ph.D. studium om samfundsøkonomiske metoder ved evaluering af baneprojekter) diskuteres i den forbindelse to væsentlige spørgsmål:

1. Hvorledes skal man fremskrive de anvendte tidsværdier?
2. Hvorledes værdisættes forskellige rejsetidselementer (som ventetid, gangtid, køretid osv.) i forhold til hinanden?

Begge spørgsmål diskuteres i både en teoretisk og en empirisk sammenhæng.

Published
31-12-1998