Optimal transportpolitikk med og uten skyggepris på offentlige midler.

-Noen numeriske eksempler

  • Odd I Larsen Transportøkonomisk institutt

Abstract

Et begrep som ” optimal transportpolitikk” må referere seg til en veldefinert måfunksjon som skal maksimeres, eventuelt under visse bibetingelser. Hva som skal inngå i en slik målfunksjon kan selvsagt diskuteres. Her skal vi bruke et tradisjonelt økonomisk utgangspunkt som er konsistent med prinsippene for nytte-kostnad analyser.

Published
31-12-1998