Sikre skoleveje

En undersøgelse af skolebørns transportvaner og trafiksikkerhed

Authors

  • Søren Underlien Jensen Atkins Danmark
  • Camilla Hviid Hummer

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v9i1.4572

Abstract

Omkring 80% af de danske kommuner udførte særlige indsatser med hensyn til skolebørns transport og trafiksikkerhed i 1995-2000, hvilket har medført et fald i børns risiko i vejtrafikken på 2-3% pr. år. Børns trafiksikkerhed og transportvaner har de sidste 15-20 år ændret sig betydeligt.

Danmarks TransportForskning (DTF) fik ved en bevilling på kr. 300.000 fra Trafikpulje 2000 til opgave at sætte fokus på sikre skoleveje. Mere konkret bestod opgaven i at indsamle viden om skolebørns transport og udarbejde en oversigt over skolebørns transportvaner i Danmark. DTF definerede projektet til at omhandle fire delstudier:

  • Et studie om børns trafikulykker i Danmark,

  • en beskrivelse og konsekvensvurdering af danske kommuners indsats for at forbedre

    skolebørns trafiksikkerhed og ændre deres transportvaner i årene 1995-2000,

  • et studie af børns transportvaner i Danmark, og

  • et litteraturstudie om skolebørn og trafik.

I rapporten af Jensen og Hummer (2002) er litteraturstudiet og en række forhold om børns transportvaner og trafiksikkerhed beskrevet, som dog ikke er medtaget i nærværende indlæg.

Downloads

Published

31-12-2002