Människors tillgänglighet till aktiviteter – exemplet Blekinge

Authors

  • Carolin Folkeson Högskolan i Karlskrona/Ronneby

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4811

Keywords:

accessibility, distance, retail, Blekinge, GIS

Abstract

Detta paper beskriver hur tillgängligheten till handel har förändrats under tidsperioden 1980-1998 i två svenska tätorter; Karlshamn och Ronneby. Dess bakgrund var insikten att beroendet av motoriserade transporter måste minska för att en långsiktigt hållbar utveckling skall kunna uppnås. Därmed måste tillgängligheten till olika aktiviteter med icke motoriserade färdmedel öka. Papret baseras på en empirisk undersökning, i vilken tillgänglighetsmåttet var ett hembaserat platstillgänglighetsmått där startpunkterna utgjordes av bostäder grupperade i zoner, målpunkterna uppskattades till handelns precisa lokaliseringar och resemotståndet utgjordes av nätverksavståndet däremellan. Analysen har genomförts med hjälp av GIS och baseras på Statistiska Centralbyråns årliga befolkningsstatistik, företagsregister och finansstatistik, Lantmäteriverkets Ekonomiska karta och Fastighetsregister, samt uppgifter från berörda kommuner om trafikreglering av gatunäten. Under tidsperioden förändrades tillgängligheten till samtliga branschgrupper utom beklädnad. Generellt sett hade Karlshamn en gynnsammare utveckling av tillgängligheten till handel än Ronnneby.

Downloads

Published

31-12-2000

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning