Arbejdspladslokaliseringens betydning for trafikken

Authors

  • Linda Christensen Danmarks Miljøundersøgelser, Afdelingen for Systemanalyse

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4821

Keywords:

localization of workplaces, urban structure, localization and urban sizes, accessibility to train stations

Abstract

Papiret belyser hvilken betydning arbejdspladsers lokalisering har for, hvor meget trafik, der genereres og dermed, hvor nye arbejdspladser bør lokaliseres i bymønsteret og i byerne, hvis trafikkens miljøbelastning skal reduceres. Det konkluderes, at for byer under 35.000 indbyg- gere har det ikke den store betydning i hvilken størrelse by arbejdspladserne ligger, der skabes lige meget biltrafik, selv om det samlede transportarbejde falder med faldende bystørrelse. Vigtigere er det at tilstræbe bolig-arbejdsstedsbalance og derfor lokalisere nye arbejdspladser i byer med arbejdspladsunderskud. Arbejdspladsernes lokalisering inden for byerne har tilsyneladende kun ganske lille betydning i de store provinsbyer. I Hovedstadsregionen er der derimod meget stor forskel på, hvor meget biltrafikarbejde og dermed CO2 der skabes afhængig af, hvor i byen arbejdspladserne ligger. Arbejdspladser skal ligge så centralt som muligt og så stationsnært som muligt. Central placering kan imidlertid føre til andre miljøproblemer fra arbejdspladserne og deres trafik, hvorfor den konkrete lokalisering må afvejes grundigere ud fra flere miljøaspekter.

Downloads

Published

31-12-2000

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning