Ringvirkninger og kravet om den perfekte trafikkprognose

Authors

  • Sverre Strand Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4823

Keywords:

impacts of transportation investments, traffic forecasts, aiports, Gardermoen

Abstract

Også i transportsammenheng skal det altså være slik at den tradisjonelle nytte-kostnadsanalysen ivaretar ringvirkningene dersom man (bl a) predikerer riktig både generell trafikkutvikling og nygenerert trafikk som en følge av det aktuelle tiltaket. Forutsetningene for at ringvirkningene håndteres implisitt er m a o den 'perfekte' trafikkprognose.
Med bakgrunn i dette potensielle (negative) sirkelresonnement drøftes først noen sider ved ringvirkningsproblematikken i sin ’alminnelighet’. Videre diskuteres et prosjekt om ’Luftfartens ringvirkninger’ som eksplisitt forsøker å behandle bl a disse resonnementene.
Som et konkret apropos presenteres en eksempelstudie av økonomiske og geografiske multiplikatorvirkninger av Norges nye hovedflyplass Gardermoen.

Downloads

Published

31-12-2000

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning