Godstransportstatistik - et smertensbarn?

Muligheder og erfaringer fra arbejdet med "at bruge statstik"

Authors

  • Lars Dagnæs Institut for Transportstudier

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4840

Keywords:

freight transport, statistics, transport modes

Abstract

Den eksisterende godstransportstatistik på en lang række områder er mangelfuld og på vitale områder direkte misvisende.
For Institut for Transportstudier har det således været en udfordring at forbedre belysningen af godstransportsektoren statistisk.
Dette skal ses i lyset af, at bedre statistik er vital for kvalitet af såvel forsknings- som udredningsopgaver gennemført på instituttet.
I 1996 blev instituttet af transportbranchen opfordret til at komme med forslag til et projekt, som skulle sigte mod at forbedre statistikken om godstransportbranchen. Projektet er foreløbigt gennemført for egne midler.
Hertil kommer, at der i forbindelse med at en række af de øvrige gennemførte projekter på instituttet er gennemført delprojekter med sigte på at etablere bedre statistik.
Institut for Transportstudier arbejder aktuelt med at udgive en rapport om den danske godstransportsektor belyst statistisk. Rapporten planlægges udgivet efteråret 2000.
I indlægget gives en med udgangspunkt i instituttets erfaringer en oversigt over status for godstransportstatistik i Danmark.

Downloads

Published

31-12-2000