Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder

Authors

  • Erling Hvid COWI
  • Kent Bentzen NTU
  • Tonny Lacomble Nielsen Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4842

Keywords:

city logistics, urban freight transport, distribution

Abstract

Tidligere undersøgelser har peget på, at godstransporten i danske byer kan gøres mere effektiv gennem en større koncentration og konsolidering af gods til byen. Der er således et potentiale for at reducere kørselsarbejdet i byen, såfremt transporterne omlægges til effektive transporter, dvs. transporter, der er geografisk koncentrerede, har store forsendelsesstørrelser og har høj kapacitetsudnyttelse. En af mulighederne for at effektivisere transporterne er at etablere city-logistikselskaber, dvs. selskaber, der kan tilbyde effektive transporter til transportkøbere.

På denne baggrund har Vejdirektoratet og Aalborg Kommune med støtte fra Trafikministeriets Trafikpulje gennemført en analyse for nærmere at belyse mulighederne for etablering af et citylogistikselskab. Analysen er gennemført af COWI i samarbejde med NTU.

Der er indhentet oplysninger om ca. 130 udenlandske projekter, som viser konkrete eksempler på, at det kan lade sig gøre at drive et citylogistikselskab på kommercielle markedsvilkår, og at der kan opnås miljøforbedringer i byen. På baggrund af den indsamlede viden er der opstillet koncepter for et citylogistikselskab, som er er vurderet ud fra en dialog med kommune, transportører og erhvervsliv i Aalborg samt med brancheorganisationer.

I dette paper gennemgås videnindsamlingen og udviklingen af koncepterne.

Downloads

Published

31-12-2000