Citybusstråket i Malmö

Authors

  • Stefan Krii Malmö Gatukontor
  • Björn Wendle Trivector Traffic AB

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4844

Keywords:

public transport, urban bus systems, street design, speed-up measures, traffic safety

Abstract

Under sommaren och hösten 1999 byggdes två av Malmös viktigaste kollektivtrafikstråk om för att öka framkomligheten, trafiksäkerheten och attraktiviteten längs stråket. Trånga gaturum och det centrala läget med stort inslag även av andra trafikanter krävde nya och innovativa lösningar för utformning och gestaltning. Bland åtgärderna finns bl a busskörfält, upphöjda korsningar och klackhållplatser. På många punkter har avsteg gjorts från befintliga svenska utformningsnormer för att få plats med alla de funktioner som gaturummet måste inrymma.

Projektet har vetenskapligt dokumenterats och utvärderats med för- och efterstudier för flera olika områden, bl a busstrafikens framkomlighet, trafiksäkerhetssituationen, effekter för köpmännen och olika trafikantgruppers inställning till förändringarna. Detta paper fokuserar på resultaten för busstrafikens framkomlighet samt trafikanternas och affärsinnehavarnas attityder till ombyggnaderna.

Downloads

Published

31-12-2000