Driftøkonomi for bus- og banemateriel

Authors

  • Jan Kragerup NIRAS
  • Bent Jacobsen Rambøll

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4848

Keywords:

public transport, operation costs, railway, bus

Abstract

Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer mellem de to systemer, blandt andet forskelle i kørehastigheder, standsningsafstande, omfang af personale i materiel og på stationer, finansiering af materiel og infrastruktur mv. I artiklen opstilles sammenlignelige driftsudgifter for bus- og banetrans- port, idet et konkret eksempel lægges til grund, ligesom de samme komponenter medregnes ved opgørelsen af driftsudgifterne for begge systemer.

Nærbanemateriel (RegioSprinter) samt bus (18 m ledbus) sammenlignes med udgangspunkt i en ca. 10 km lang strækning med en gennemsnits rejsehastighed på 40 km/t og et interval på 10 min. under myldretidstrafik. Resultatet af opgørelsen er, at driftsudgifterne til nærba- nemateriel er ca. 850 kr./togtime og for ledbus ca. 450 kr./vogntime, begge incl. kapitalomkostninger til materiel. Driftsudgifterne til banemateriel er således i det konkrete tilfælde næsten dobbelt så store som for ledbus. Hvis kapitalomkostningerne ikke medregnes er driftsudgifterne til nærbane dog kun 1/3 større end for bus. Udgifter til infrastruktur og stationer/stoppesteder (investeringer og drift) samt evt. personale i køretøjerne ud over lokofører/chauffører, er ikke medregnet.

Et aspekt, der bør tages med i betragtning, er den forskel i attraktivitet passagererne oplever ved systemerne. Alt andet lige vil banetransport medføre flere passagerer end bustransport (den såkaldte "baneeffekt", som meget vel kan medføre 15-30% flere passagerer med bane end med den tilsvarende buslinie).

Downloads

Published

31-12-2000