Sporvogne i Århus

Authors

  • Leif Marcussen Århus Sporveje
  • Preben Vilhof Afd. for kollektiv trafik, COWI

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4851

Keywords:

light rails, guided buses, mode choice, traffic model, economy, environment, Aarhus

Abstract

Århus Kommune og Trafikministeriet iværksatte i juni 1999 en undersøgelse om indførelse af sporvogne i Århus. Undersøgelsen blev gennemført med COWI som konsulent. Undersøgelsen blev opdelt i tre faser. Først en screeningsfase, hvor mange forskellige løsninger - rutemæssige og teknologiske løsninger - blev vurderet på et overordnet niveau. Herefter blev tre forslag detaljeret analyseret i fase 2 omkring indpasning i gadenettet, konsekvenser for anden trafik og overflytning af bilister. I fase 3 blev de tre forslags konse-kvenser på miljø og trafiksikkerhed beregnet, mens økonomien i form af anlægs- og driftsbudgetter blev opstillet.

Downloads

Published

31-12-2000