Sporvogne og tog på fælles spor - nye potentialer i kollektiv trafik

Authors

  • Henrik Sylvan Banestyrelsen Rådgivning
  • Djon Larsen Banestyrelsen Rådgivning
  • Jens Christian Jensen Banestyrelsen Rådgivning
  • Hans-Ole Skovgaard Banestyrelsen Rådgivning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4852

Keywords:

public transport, suburban raileays, trams, tram-trains, cross-border rail, light rail

Abstract

I en række europæiske byer, hvor trafik- og miljøproblemerne synes at være stadigt voksende, er man begyndt at undersøge muligheden for at etablere nye sporvognslinier i byens centrum – evt. i kombination med eksisterende regional togstrækninger.

Dette paper redegør for et EU-udviklingsprojekt under 5. rammeprogram, kaldt CrossRail, som forfatterne er en del af.

Projektet studerer mulighederne for at sammenkoble lokal og regional sporvogns- og nærbanetrafik, i form af anvendelse af flersystem togmateriel. Der undersøges de markedsmæssige potentialer, tekniske og organisatoriske barrierer, og der ses specielt på problemerne der opstår når sådanne systemer også skal krydse en landegrænse.

Projektet skal i 2001 opstille en funktionel kravspecifikation på materiel, der har en fælles standard, så anvendelse kan finde sted i en række forskellige byer, idet sigtet hermed er at materielpriserne kan reduceres, hvorved udbredelse af disse nye kollektive trafiktilbud bliver større.

Downloads

Published

31-12-2000