Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet

Authors

  • Mette Haas Trafikplanlægger, DSB
  • Andreas Røhl Trafikplanlægger, Banestyrelsen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4853

Keywords:

park and ride, train, car, bus, commuter, pilot project, the area of Copenhagen

Abstract

I hovedstadsområdet har HT, Vejdirektoratet, DSB og Banestyrelsen for ca. 1½ år siden igangsat et projekt, der har til formål at vurdere muligheder og effekter af at forbedre forholdene for Parkér og Rejs i Hovedstadsområdet.

I første fase er der indsamlet og vurderet tidligere erfaringer og analyser samt foretaget interviews. I anden fase arbejdes der med at erhverve konkrete erfaringer ved hjælp af pilotprojekter og afprøve forskellige virkemidler. På den baggrund vil der i 3. fase bliver udarbejdet en vurdering af potentialet for udbygning af Parkér og Rejs anlæg i i hovedstadsområdet.

Formålet med at forbedre forholdene for Parker og Rejs i Hovedstadsområdet er:

  • At reducere biltrafikken og dermed udgifterne til udbygning af vejnettet
  • At øge antallet af rejsende med kollektiv trafik.

I dette paper redegøres for forudsætninger og muligheder for at opfylde disse mål samt effekterne af etablering af Parkér og Rejs anlæg. Endvidere berøres problemerne ved den valgte metode.

Downloads

Published

31-12-2000