Regionale trafikanters præferencer for kollektiv trafik

Authors

  • Jane Ildensborg-Hansen TetraPlan A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4854

Keywords:

traffic planning in rural areas, public transport, preferences, mode choice, SP analysis, interview

Abstract

Analysen har til formål at belyse konkurrenceforholdet mellem bus og tog i den regionale kollektive trafik. På Lolland og Djursland er der gennemført computerbaserede interviews med de regionale trafikanter for at belyse deres præferencer. Respondenterne blev rekrutteret ved hjælp af en postkortanalyse. Spørgeskemaet, som respondenterne blev præsenteret for, indeholdt en del, der omhandlede kvalitative vurderinger af den kollektive trafik og en del, der omhandlede kvantitative vurderinger af samme.

I den kvalitative del er respondenterne blevet bedt om at vurdere en række serviceparametre ved den eksisterende bus- og togbetjening. Endvidere er respondenternes krav og ønsker til den kollektive trafik belyst ved at respondenterne har rangordnet en række parametre ud fra hvor vigtige de er, for at en respondent vil overveje at skifte til et andet transportmiddel.

I den kvantitative del er respondenternes præferencer undersøgt gennem en Stated Preference analyse med det formål at kvantificere de regionale trafikanters betalingsvillighed for henholdsvis bus og tog. Opstillingen af de transportalternativer, som respondenterne blev præsenteret for, tog udgangspunkt i respondentens faktisk udførte tur fra postkortanalysen.

I dette paper præsenteres resultaterne fra de kvalitative og kvantitative analyser.

Downloads

Published

31-12-2000