Fremtidig luftkvalitet i danske byer - effekter af skærpede emissionsnormer

Authors

  • Steen Solvang Jensen Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
  • Ruwim Berkowicz Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
  • Morten Winther Afdelingen for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
  • Finn Palmgren Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
  • Zahari Zlatev Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4860

Keywords:

air pollution, scenarios, nested modelling, traffic, EU emission standards, EU limit values, health effects

Abstract

Omfattende beregninger med en række luftkvalitetsmodeller udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser viser, at den regionale baggrundsforurening uden for byerne, bybaggrundsforureningen over byerne og luftkvaliteten i gadeniveau bliver bedre i fremtiden. Dette skyldes især EU’s skærpede regulering af køretøjers emission. EU’s nye grænseværdier for kvælstofdioxid (NO2), kulilte (CO) og benzen gældende for 2010 forventes ikke at blive overskredet. Ozonniveauerne forventes at stige lidt, fordi begrænsningen i bilernes emission af kvælstofmonoxid (NO) betyder, at mindre ozon fjernes i reaktioner med NO i dannelsen af NO2. Det er endnu ikke muligt at modellere partikler. Ud fra foreløbige vurderinger er der usikkerhed om, hvorvidt EU’s grænseværdi for partikler kan overholdes i 2010. Grænseværdierne er opstillet for at beskytte befolkningens sundhed.

Downloads

Published

31-12-2000