Analyse av planlegging, handling og resultat.

Kristiansand 1945 - 1995.

Authors

  • Anders Langeland HiS/Agderforskning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4862

Keywords:

town-planning, planning's /planners role through 50 years, Kristiansand

Abstract

Prosjektet Analyse av planlegging, handling og resultat. Kristiansand 1945 – 1995 har studert areal- og transportplanleggingen i Kristiansand over en femti års periode.

Hensikten med dette prosjektet var å Beskrive og Forklare Kristiansands byutvikling etter krigen. Målsetningen ble delt i tre punkter: a) Beskrive planlegging, arealbruk og samfunnsendring i Kristiansand for perioden 1945 - 1995. b) Kartlegge og analysere aktørenes deltakelse og handlinger i forhold til planleggingsprosessen, planene og gjennomføringen og resultatene, ideologi og tidsånden. c) Søke forklaringer på planleggingsuksessens vekst og fall i Kristiansand. Prosjektet er en analyse av den planlegging som har vært utført, og hvilken innvirkning denne planleggingen har hatt på byutviklingen.

I dette prosjektet defineres planlegging slik: Planlegging er den virksomhet/praksis de offentlig ansatte planleggerne i Kristiansand utøvet, og som bidro til å forme framtidens arealbruk, bystruktur og byform.

Elementenes betydning i vår analysemodell skifter over tid. Statens rolle og lovverket, lokalpolitikken, ideologiene og drivkreftene er i kontinuerlig endring, og det er sprang i utviklingen. Utfordringene ved tusenårsskiftet er nye og ukjente. Har det da noen nytte å samle inn kunnskap om den tid som er gått og den planlegging som var i Kristiansand?

Vi har fått viktig innsikt i byutviklingen i Kristiansand gjennom prosjektarbeidet. Fra innsikt til handling og forandring, er imidlertid et langt skritt. Noe kan gjøres på lokalt nivå, noe kan Staten gjøre, og noe ligger utenfor det nasjonale område pga sterke internasjonale drivkrefter. På grunnlag av ny kunnskap og forståelse fra prosjektet, drøftes spørsmålet om og i hvilken grad lovgivning og planleggingspraksis bør endres.

Downloads

Published

31-12-2000

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning