Strategisk transportplanlegging i Norge og Sverige

Evaluering av planprosessen

Authors

  • Henning Lauridsen Transportøkonomisk institutt
  • Inger-Anne Ravlum Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4863

Keywords:

transport planning, strategic planning, planning proces, evaluation, Norway, Sweden

Abstract

Nasjonal transportplanlegging i Norge og Sverige bygger på at transportetatene i samarbeid gjennomfører en omfattende strategisk analyse. Med utgangspunkt i transportpolitiske mål utformer de alternative strategiske innretninger og beregner virkningene for å illustrere det politiske handlingsrom. Planleggingen er forutsatt å være helhetlig og sikter mot en avveining mellom ulike tiltak på tvers av transportformene.
Transportøkonomisk institutt har gjennomført og arbeider videre med evalueringsstudier av den strategiske planleggingen både i Norge og Sverige, særlig rettet mot planprosessen. Paperet presenterer og diskuterer resultatene fra de allerede avsluttede studiene med vekt på evalueringen av planprosessen i den svenske innretningsplanleggingen.

Downloads

Published

31-12-2000

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning