Mer effektive institusjoner og bedre planlegging

Konklusjoner fra Synteserapport nr 3 fra forskningsprogrammet LOKTRA

Authors

  • Gustav Nielsen As Civitas

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4864

Keywords:

transport policy, land use policy, evaluation, institutions, Norway

Abstract

Institusjonene for transport- og arealpolitikken i byområdene må reformeres – eller de politiske målene skrinlegges. Dette er hovedkonklusjonen i en nylig gjennomført studie av norsk areal- og transportpolitikk siden slutten av 1960-tallet, som er laget i sluttfasen av forskningsprogrammet LOKTRA – Lokal transport- og arealpolitikk. Det er et så stort gap mellom mål og resultater at det trengs omfattende reformer. Hvis en ønsker å realisere målene i areal- og transportpolitikken i Norge, må en endre virkemiddelbruken og institusjonene som setter rammene for den.

Downloads

Published

31-12-2000

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning