Modeller som beslutningsgrundlag - post Femer Bælt

Authors

  • Otto Anker Nielsen Center for Trafik og Transportforskning (CTT), Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Jens Rørbech Center for Trafik og Transportforskning (CTT), Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4868

Keywords:

Traffic models, decision support, Femer belt

Abstract

I forbindelse med det sidste års diskussion af Femer Bælt projektet udtalte den daværende Trafikminister Sonja Mikkelsen, at det er vigtigt, at regeringens principbeslutning om Femer Bælt forbindelsen 'hviler på et grundlag, som ikke efterfølgende kan kritiseres for at være ufuldstændigt'.
Som en del af vurderingen af beslutningsgrundlaget blev 4 ekspertgrupper bedt om at vurdere dette til 'Konference om beslutningsgrundlaget for Femer Bælt-forbindelsen, 13/1-2000'. Én af grupperne, 'ekspertgruppen for vurdering af trafikanalyser og - prognoser', bestod af artiklens forfattere samt professor Bent Flyvbjerg, AUC.
Der var i gruppen enighed om, at det beslutningsgrundlag, der forelå for Femer Bælt forbindelsen, var mere omfattende og af højere kvalitet, end tilfældet var for beslutningsgrundlaget for Øresunds- og Storebæltsforbindelserne i den tilsvarende fase i beslutningsprocessen herfor.
Men der var også en række fundamentale kritikpunkter, som burde have ledt til en grundigere opfølgning af det specifikke arbejde. Afledt heraf er der et behov for en mere grundlæggende diskussion af organiseringen af fremtidige modelprojekter. Artiklen søger at starte en debat herom ved at give en række anbefalinger og idéer til den fremtidige organisering af trafikmodelprojekter.
Artiklen giver en kort opsummering af beslutningsprocessen i forbindelse med Femer Bælt, efterfulgt af mere historiske betragtninger vedr. beslutningsgrundlaget for store infrastrukturprojekter. Derefter diskuteres mere specifikt resultater og mangler i Femer Bælt beslutningsgrundlaget. Artiklen foreslår en række krav, der bør stilles til trafikmodeller, samt hvordan modellerne bør dokumenteres og valideres. Afslutningsvis gives en række anbefalinger til den fremtidige organisering af trafikmodelprojekter.

Downloads

Published

31-12-2000