Tunnelprosjekter mer lønnsomme enn antatt?

Authors

  • Karl-Erik Hagen Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4872

Keywords:

cost- benefit models, value of time and inconvenience costs, accidents costs, winter traffic, goods transport

Abstract

De samfunnsøkonomiske gevinstene ved å erstatte veistrekninger med vanskelige kjøreforhold med tunneler er større enn hva Statens vegvesen i en del tilfeller har lagt til grunn i standardiserte NK-analyser. Årsaken er blant annet tidsheft knyttet til at stengte- og glatte vinterveier ikke er tatt med og at materielle skader ved ulykker er undervurderte. Problemomfanget er belyst med en supplerende NK-analyse av tunnelprosjektene gjennom Toven (ny RV78) og Korgfjellet (ny E6) i Nord Norge

Downloads

Published

31-12-2000