Evaluering af SPOT i Køge

Authors

  • Lars Jørgensen Center for Trafik- og Transportforskning, Danmarks Tekniske Universitet
  • Azhar Saed Center for Trafik- og Transportforskning, Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4879

Keywords:

traffic management, SPOT, coordination, traffic signal, bus priority

Abstract

De fleste signalanlæg i byområder er i Danmark samordnede i grønne bølger. Samordningen vil traditionelt variere med et antal programmer i løbet af et døgn, hvor der overordnet arbejdes med myldretidsprogrammer ved høj trafikbelastningsgrad og dag- og natprogrammer ved mindre trafikbelastninger. Variation i trafikken er dog langt større end at den kan indbefattes i 3-4 programmer, og den konstante stigning i trafikmængderne medvirker til at de ufleksible tidsstyrede samordninger ofte ikke afvikler trafikken optimalt.

Der udvikles derfor nye trafiksystemer, der bedre kan afvikle trafikken i signalregulerede kryds. SPOT er et system for dynamisk samordning af signalanlæg, der er udviklet af et selskab for kollektiv trafik i Torino. Målet med at udvikle SPOT har været at give den kollektive trafik absolut prioritet, samtidig med at den øvrige trafik har lige så gode eller bedre afviklingsforhold end tidligere.

I 1999 blev SPOT installeret for første gang i Danmark på Køge Ringvej. Dette paper beskriver, hvordan afviklingen af biltrafikken på Køge Ringvej for er blevet evalueret efter indførelsen af SPOT. Evalueringen er udført i forbindelse med et eksamensprojekt på DTU i samarbejde med Vejdirektoratet.

Downloads

Published

31-12-2000