Objektorienteret beskrivelse af kollektive trafiknet

Authors

  • Otto Anker Nielsen Center for Trafik og Transportforskning (CTT), Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Per Thorlacius Banestyrelsen Rådgivning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4884

Keywords:

GIS, traffic models, traffic network

Abstract

Håndtering af trafiknet i modeller er vanskelig, så snart nettene bliver mere komplekse end simple net bestående af strækninger og knuder. Tidligere modeller, f.eks. gængs trafikmodelsoftware, håndterer trafiknet i interne proprietære formater. Nyere modeller bygger på en repræsentation i geografiske informationssystemer (GIS), eller relationelle databaser. Imidlertid besidder traditionelle GIS en række brister ved beskrivelsen af mere komplekse net - f.eks. kollektive og multimodale net - idet modellerne tvinges ind i en forholdsvis rigid tabelbaseret form. Derved vanskeliggøres vedligeholdelsen af data, ligesom modellerne af praktiske årsager tvinges til at beskrive nettene forenklet i forhold til virkeligheden.

I EU-projektet BRIDGES udviklede CTT og Banestyrelsen Rådgivning sammen med en række internationale partnere en konceptuel model for trafiknet m.v., kaldet 'Generalised Transport Format, GTF'. En anden generel model, der specifikt fokuserer på kollektiv trafik, blev udviklet i ALTRANS-projektet ved DMU. Idéer fra de to modeller, blev udnyttet i København-Ringsted modelprojektet. Disse projekter udviklede generelle konceptuelle modeller for trafiknet under hensyntagen til begrænsninger i datidens relationelle databaser og modelbeskrivelser.

Artiklen beskriver en ny mere generel konceptuel model af trafiknet og trafikdata. Denne model er en del af projektet Transportation Object Platform (TOP). Modellen bygger på den nye objektorienterede teknologi i det geografiske informationssystem ArcInfo 8.1. Dette muliggør et paradigmeskift i beskrivelsen af kollektive trafiknet i modeller, idet det nu er muligt at opbygge langt mere komplekse og virkelighedstro netbeskrivelser, der samtidig gennem funktionaliteter i de enkelte objekter, kan vedligeholdes på overkommelig vis. Artiklen koncentrerer sig om den teoretiske konceptuelle model.

Downloads

Published

31-12-2000