Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Authors

  • Niels Helberg Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4886

Keywords:

traffic safety, plans, evaluation

Abstract

Med tilskud fra Trafikministeriets Trafikpulje har Vejdirektoratet i årene 1995-1998 støttet udarbejdelsen af lokale trafiksikkerhedsplaner i godt 100 af landets kommuner.

Ved udgangen af 1999 var 42 af de trafikpulje-støttede trafiksikkerhedsplaner politisk vedtaget i kommunerne. Med den politiske vedtagelse kan følge økonomisk grundlag for at gennemføre en målrettet trafiksikkerhedsindsats, hvor lokale interessegrupper er aktive. Trafiksikkerhedsplanen kan således være starten på et forløb med systematisk trafiksikker-hedsindsats, der også er opbakning til lokalt - i hvert fald i teorien, men gælder det også i praksis???

I slutningen af 1999 igangsatte Vejdirektoratet en uafhængig evaluering (ved Helberg Analyse og Plan-lægningsrådgivning) af de 42 trafiksikkerhedsplaner for at vurdere, hvilken betydning trafiksikkerhedsplanerne har fået, herunder deres betydning for at:

  • skabe grundlag for beslutning og prioritering
  • skabe forudsætninger for samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser
  • inddrage lokale interessegrupper, beboere og trafikanter
  • stimulere den lokale debat og den lokale bevidsthed om trafiksikkerhedsproblemer
  • øge den lokale indsats gennem konkrete projekter
  • uheldsudviklingen i forhold til de kommuner som ikke har en trafiksikkerhedsplan

I dette paper præsenteres evalueringens formål, indhold og de foreløbige hovedresultater og perspektiver. Evalueringen afsluttes i november 2000.

Downloads

Published

31-12-2000