Handlingsplan for Miljø og Trafiksikkerhed på statsvejnettet

Authors

  • Vibeke Forsting Vejdirektoratet, Vejsektorudvikling

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4887

Keywords:

traffic safety, environment, action plan, main roads

Abstract

Vejdirektoratet har udarbejdet en handlingsplan for miljø og trafiksikkerhed på statsvejnettet. PLanen omfatter temaerne trafiksikkerhed, støj, energiforbrug, CO2-udslip og luftforurening, landskab (natur, kultur og visuelt miljø), vejen som barriere for dyr og mennesker samt forurening af jord- og vandmiljø. Handlingsplanen sammenfatter de nationale mål inden for de nævnte temaer, opstiller konkrete mål for Vejdirektoratet i perioden 2001-2004 og formulerer en indsatsplan for samme periode. Samtidig giver planen et bud på mulige og sandsynlige synergieffekter mellem indsatser inden for de forskellige temaer.

Downloads

Published

31-12-2000