Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Authors

  • Inger Marie Bernhoft Danmarks TransportForskning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4891

Keywords:

legal limit, evaluation, alcohol, attitude, accident

Abstract

Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen i Danmark sat ned til 0,5. For at få kendskab til, om den ændrede promillegrænse har haft effekt på bilisters holdning til spritkørsel og drikkevaner samt hvor god deres viden om promillegrænsen er, indgik der i Danmarks Statistiks person-transportundersøgelse i visse måneder før og efter lovændringen nogle tillægsspørgsmål herom. De samme spørgsmål blev stillet både før og efter lovændringen.

For at vurdere, om lovændringen har haft indflydelse på antallet af uheld i forbindelse med promille- og spirituskørsel, er uheldsudviklingen på baggrund af Danmarks Statistiks uheldsre-gistrering af færdselsuheld med personskade undersøgt for en 6 års periode, hvoraf ét år om-handler perioden efter lovændringen.

Holdningsspørgsmålene viser et signifikant fald i antal genstande, som bilister tillader sig at drikke, hvis de ved, at de skal køre efter 2 timer. Således steg andelen af bilister, der ikke drik-ker eller højst tillader sig at drikke én genstand, fra 71% før lovændringen til 80% efter lov-ændringen. De fleste af dem, der har ændret drikkevaner, har gjort det, fordi promillegrænsen er blevet sænket. Bilisters viden om promillegrænsen er væsentlig bedre i efterperioden, hvor ca. 80% kender promillegrænsen. Denne andel var kun ca. 40% i førperioden.

Holdningsændringen har dog ikke resulteret i et tilsvarende markant fald hverken i andelen af uheld med motorførere eller i andelen af sprituheld med disse førere inden for det første år efter lovændringen. Tværtimod er både det absolutte antal af dødsuheld med spirituspåvirket førere samt andelen af disse i forhold til samtlige dødsuheld med bilister højere i efterperioden end i de foregående år.

Ét år er dog for kort tid til at kunne afgøre effekten af lovændringen. Derfor må uheldsudviklingen i forbindelse med promille- og spirituskørsel også følges nøje i fremtiden.

Downloads

Published

31-12-2000