Analyse af personers transportarbejde, 1975-1998

Authors

  • Mikkel Egede Birkeland COWI
  • Camilla Riff Brems COWI
  • Tomas Kabelmann COWI

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4893

Keywords:

individual daily kilometrage, pseudo panel analysis, generation-effect, income elasticity

Abstract

Formålet med analysen er at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for væksten i transportomfanget for personer. Det stigende transportarbejde er interessant at undersøge, på grund af de miljømæssige konsekvenser i form af f.eks. CO2 -emissioner, samt samfundsøkonomiske effekter som flere ulykker og øget trængsel.
Artiklen præsenterer hovedresultaterne af en analyse af transportarbejdet i Danmark, hvor data fra Transportvaneundersøgelserne i alle indsamlingsår er anvendt. Der er især fokuseret på betydning af generation, alder og indkomst. Der benyttes en metode for gentagne tværsnit, også kaldet pseudo-paneldata, dvs. tværsnit foretaget over en årrække med forskellige personer for hvert tværsnit.
Anvendelsen af metoder for pseudo-paneldata giver mulighed for bedre analyser, idet man kan udnytte alle tilgængelige data i samme model og både inddrage tidsmæssige og individspecifikke effekter. Resultaterne af analysen giver især anledning til to pointer:

  1. Personer, som tilhører yngre generationer, transporterer sig væsentlig mere end personer fra ældre generationer. Der er dermed identificeret en generationseffekt, og det indikerer, at det samlede transportarbejde i Danmark vil stige fremover selvom befolkningen bliver ældre.
  2. Pseudo-panelanalysen indikerer, at indkomsten har mindre betydning for transportadfærden, end traditionelle tværsnitsanalyser tilsiger. Indkomstelasticiteten i pseudo-panelanalysen er således både lavere end i tværsnitsanalyser af samme data, og lavere end den indkomstelasticitet andre studier for transportarbejdet er nået frem til.

Downloads

Published

31-12-2000