Mobilitet i en aldrende befolkning

Authors

  • Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4894

Keywords:

cohort analysis, travel behaviour, Norway, elderly people, health problems

Abstract

Spørsmålet om folk vil beholde sine reisevaner når de blir eldre eller om de endres, har betydning for hvilken utvikling som kan forventes når det gjelder bruk av bil i forhold til andre reisemåter. I dette paperet presenteres kohortanalyser fra tre norske landsomfattende reisevaneundersøkelser fra 1984/85, 1991/92 og 1997/98. Effektene av alder, kohort og periode diskuteres for grupper over 50 år mht tilgang til bil, egenrapporterte helseproblemer knyttet til ulike reisemåter og reisemønstre over tid.

Downloads

Published

31-12-2000