Bærekraftig transport i byer – Behov for individfokuserende mobilitetsforskning, eksemplifisert ved resultater fra nyere reisevaneundersøkelser i Stavanger-regionen (N).

Authors

  • Christin Berg RF – Rogaland Research
  • Gottfried Heinzerling RF – Rogaland Research

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4895

Keywords:

mobiloty, modal split, reveled preferences, Stavanger

Abstract

Relevante resultat fra reisevaneundersøkelser gjennomført i 1998 og 1999 i Stavanger-regionen (N) presenteres. Resultatene knyttes til diskusjonen om sentrale begrep brukt innenfor transportplanlegging. Avslutningsvis fokuseres på behovet for individfokuserende mobilitetesforskning.

Downloads

Published

31-12-2000