Trafikal adfærd hos unge bilister

unge sætter ord på deres bilkørsel

Authors

  • Mette Møller Danmarks TransportForskning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4896

Keywords:

young, driver, driving style, lifestyle

Abstract

Denne undersøgelse udgør første del af et ph.d. projekt vedrørende livsstil og trafikal adfærd blandt unge bilister.

Baggrunden for undersøgelsen er, at unge bilister har stor risiko for at blive involveret i et færdselsuheld. En vigtig forudsætning for at kunne nedbringe antallet af uheld blandt unge bilister er, at forstå hvorfor de kører som de gør. I et forsøg på at komme tættere på en forståelse af de unge bilisters adfærd i trafikken, er der blevet gennemført et antal fokusgruppeinterview, ud fra køns- og uddannelsesmæssige split. Formålet med disse interview har været:

  • at få de unge bilister til selv med egne ord at beskrive deres bilkørsel
  • at komme tættere på en forståelse af bilkørslens subjektive betydning for de interviewede unge

I dette paper præsenteres nogle af undersøgelsens resultater. Undersøgelsen er ikke endeligt afsluttet og der er derfor tale om et foreløbigt bud på en mulig analyse.

Downloads

Published

31-12-2000