Kørselsafgifter -et studie af befolkningens forståelse, accept og holdning

Authors

  • Malene Kofod Nielsen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4898

Keywords:

road pricing, focus group interview, understandings, acceptance, attitudes

Abstract

Paperet tager udgangspunkt i et ønske om ændret transportadfærd og retfærdig prissætning af eksternaliterne ved transport gennem indførelsen af et strækningsbaseret kørselsafgiftssystem.
I.f.m. 9.semesters studieprojekt i efteråret 1999 på Aalborg Universitet er der foretaget undersøgelser af befolkningen forståelse, accept og holdning til kørselsafgifter gennem fire fokusgruppeinterviews ud fra forskningsgruppen FORTRINs prototype af et kørselsafgiftssystem. Paperet fremdrager de væsentligste resultater af undersøgelsen samt en præsentation af anvendelsen af fokusgruppeinterview som metode –fordelene og ulemperne herved.

Downloads

Published

31-12-2000