Afkortede cykelstier – religion eller trafiksikkerhed!?

  • Søren Troels Berg Københavns Kommune, Trafiksikkerhed
  • Thor Bendsen Københavns Kommune
Keywords: traffic safety, cycle track

Abstract

I rigtig mange kommuner bliver der gjort meget for at øge antallet af cyklister. Men nogle gange kommer vi måske til at sætte trafiksikkerheden over styr for at få flere til at cykle? 

I Københavns kommune havde vi i 2018 tre dødsulykker, hvor en ligeudkørende cyklist blev kørt ned af en højresvingende lastbil. I folkemunde kaldet ”en højresvingsulykke” og teknisk en ”312-ulykke” 

Hver ulykke er en for meget og i København har Borgerrepræsentationen vedtaget en Vision om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken. Særligt dødsulykkerne er der stort fokus på, og vi vil derfor gøre alt for at undgå at ulykkerne sker. Desværre er det meget sjældent, at en ulykke sker samme sted, som der tidligere er sket ulykker. 

Vi har derfor undersøgt, om vi ud fra hvor der sker mindre alvorlige 312-ulykker med cyklister, kan ”forudsige” hvor risikoen for de alvorligste ulykker er størst. 

Det viser sig, at vi ikke direkte ud fra hvor der sker mange ulykker kan forudsige, hvor der er risiko ”for den næste” højresvings-døds-ulykke sker. Måske overvejende fordi antallet af dødsulykker – alt andet lige - er meget lille. 
Men der viste sig noget andet interessant…. 

Published
31-12-2019