Den lange vej til deling af anonymiserede Floating Car Data

  • Pelle Rosenbeck Gøeg Aalborg Universitet
  • Irma Kveladze Aalborg Universitet
  • Rasmus Øhlenschlæger Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet
  • Niels Agerholm Aalborg Universitet
Keywords: Floating car data, data sharing, anonymous

Abstract

Flere års forskningsprojekter, hvor Floating Car Data (FCD) er en essentiel del af observationerne, viser at der er en stor værdi i disse. Desværre er erfaringen, at projekterne når at afsluttes før deres potentiale er fuldt udnyttet. Ved at åbne for adgangen til disse data, kan potentialet forhåbentligt realiseres. Før der kan gives adgang, skal centrale informationer relateret til køretøjet og dennes ejer i datasættet anonymiseres, så den videre brug ikke afslører individers færdselsmønstre, da dette er et brud på den enkeltes privatliv. FCD indsamlet i det Nordjyske projekt ITS Platform, er anonymiseret ved en metode der modificerer tidspunktet for afgange, og en trimning af enderne i turene. 

I alt er FCD fra 389 biler anonymiseret, svarende til 0,7 milliarder positioner og en turlængde på 9,7 millioner kilometer. De anonymiserede FCD afspejler de oprindelige kørselsmønstre på vejnettet med undtagelse af småture. Antallet af småture ture er reduceret med 27 %, mens de lange ture er bevaret, hvilket har forøget den gennemsnitlige turlængde med 30 %. 

Published
31-12-2019