Fremkommelighedsudvalget i hovedstadsområdet

Erfaringer med tværgående samarbejde

  • Charlotte Vithen Vejdirektoratet
  • Lene Krull Vejdirektoratet
Keywords: Copenhagen, co-operation

Abstract

Artiklen beskriver indhold af og proces for arbejdet i et fremkommelighedsudvalg for hovedstadsområdet, som Transport, bygnings- og boligministeren nedsatte i sommeren 2018. Udvalget arbejdede i efteråret 2018 med at opstille forslag til handlinger, der kan forbedre fremkommeligheden på overordnede veje i hovedstadsområdet ved primært at styrke koordineringen af trafiksignalanlæg på tværs af vejmyndigheder.

Published
31-12-2019