Strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

  • Thomas Sick Nielsen Vejdirektoratet
  • Peter Bernström Trafikverket
Keywords: fixed connection, Helsingør, Helsingborg, Strategic analysis

Abstract

Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen og Trafikverket er, med støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, i gang med en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Frem til august 2019 har der været fokuseret på tidligere undersøgelser, udviklingen i transportmønstrene på tværs af Øresund, og forskelle og ligheder i modelgrundlag og metoder mellem Danmark og Sverige. Den samlede analyse forventes færdig inden udgangen af 2020. 

Published
31-12-2019