”Hvis man både kan cykle og svare på sms’er på én gang, så er det jo nærmest ligesom at kunne trylle”

Cyklisters refleksioner over brug af mobiltelefoner i trafikken i Danmark og Nederlandene

  • Rebecca Karstens Brandt DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
  • Mette Møller DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
  • Sonja Haustein DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
Keywords: mobile phones, cyclists, traffic, Denmark, Netherlands

Abstract

Anvendelse af håndholdt mobiltelefon under cykling er forbudt ved lov i Danmark, imens det på tidspunktet for nærværende undersøgelse endnu var lovligt i Nederlandene. Gennem kvalitative interviews med cyklister i Danmark (n=9) og Nederlandene (n=10) undersøges cyklisters motiver, ræsonnementer og adfærd i forhold til brug af håndholdt og håndfri mobiltelefon under cykling. Herigennem identificeres specifikke anvendelsesformål og motivationer for at anvende og undlade at bruge mobiltelefon under cykling. Analysen viser at lovgivningen har indvirkning på nogle af deltagernes rationaler og risikoforståelse. Endvidere viser undersøgelsen, at det er relevant at se på både psykologiske og eksterne faktorer, for at forstå hvorfor cyklister anvender deres telefon i trafikken. 

Published
31-12-2019