Bustilpasning til Cityringen: Det gode samarbejde mellem Movia og operatørerne.

  • Anya Witte Movia
Keywords: Cityringen, cooperation between actors

Abstract

 

 Cityringens åbning 29. september 2019 og den deraf følgende tilpasning af busnettet (Nyt Bynet) medførte store ændringer, som krævede at de eksisterende kontrakter blev tilpasses i form af tillægsaftaler. Movias kontraktafdeling fandt ikke, at den hidtil anvendte proces for forhandling af tillægsaftaler var egnet, hvorfor en ny proces så dagens lys. Den nye proces gav i højere grad end tidligere mulighed for at tage højde for operatørspecifikke forhold. Resultatet var i alt 3 tillægsaftaler, som håndterede f.eks. fordeling af linjer efter åbningen af Nyt Bynet. 

Der har i hele forløbet, både før, under og efter været fokus på åbenhed, ligebehandling og gennemsigtighed og ikke mindst inddragelse af operatørerne. 

Der har efter Movias opfattelse været tale om en succesfuld proces. 

Published
31-12-2019