Trængsel på vejene - hvad koster det samfundet?

  • Christian Juul Würtz Vejdirektoratet
  • Uffe Ærboe Christiansen Vejdirektoratet
Keywords: congestion, economic effects on society

Abstract

Trængsel er et stigende problem i byerne og på indfaldsvejene. Trængsel er dyrt for samfundet og tidstabet i trafikken til gene for den enkelte bilist. I dette projekt har Vejdirektoratet analyseret det samfundsøkonomiske tab ved trængsel baseret på 2016 data. 

I projektet benyttedes en tidligere opbygget metode fra COWI, som opgjorde trængslen i 2010. Dermed kan vi sammenligne trængslen i dag med tidligere. Udregningerne er lavet på baggrund af rejsetider fra GPS-data, samt trafiktal fra Landstrafikmodellen. 

Vejdirektoratet har opgjort trængslen på vejene i 2016. På en gennemsnitlig hverdag i 2016 var der således en forsinkelse på omkring 335.000 køretøjstimer. Når forsinkelsestimerne på et hverdagsdøgn omregnes til årsbasis, bliver det til ca. 77 millioner tabte køretøjstimer. Tabet af timer kan på årsbasis omregnes til ca. 60.000 fuldtidsstillinger. Omregnes forsinkelsestimerne til samfundsøkonomi, var der i 2016 et samfundsøkonomisk tab på 24 mia. kr. pga. trængsel. 

Når der sammenlignes med den seneste officielle opgørelse, COWI’s opgørelse for trængslen i Hovedstadsområdet i 2010 for Transportministeriet, er forsinkelsen steget med i størrelsesordenen 25 pct. Stigningen i forsinkelsestimer har været over dobbelt så stor som stigningen i trafikken, der i samme periode er steget med 10 pct. i Region Hovedstaden. 

Published
31-12-2019