Gul- og rødkørsler i Aalborg midtby - Hvem, hvor-når, hvorfor?

  • Michella Sofie Bigom Nielsen Aalborg Universitet
  • Marie Hornbæk Kristensen Aalborg Universitet
  • Tanja K. O. Madsen Aalborg Universitet
Keywords: behaviour, red light

Abstract

Tidligere studier, som har beskæftiget sig med registrering af gul- og rødkørsler, har undersøgt omfanget, hastigheden og tidspunktet for hændelserne med gul- og rødkørsler. Der er dog fortsat behov for mere viden om gul- og rødkørslernes karakteristika fordelt på trafikantgrupper, årsagen til hændelserne, og hvordan de kan reduceres. Denne artikel omhandler en undersøgelse af omfanget af og karakteristika for gul- og rød-kørsler i to kryds i Aalborg. Gul- og rødkørslerne er registreret vha. analyseprogrammet RUBA og en manuel sortering af situationerne ud fra videomateriale for 14 dage i tidsrummet kl. 5-23. I undersøgelsen er det fundet ud af, at gul- og rødkørslerne forekommer i dagtimerne og i starten af den pågældende fase i signal-programmet. Det er oftest personbiler, som foretager gul- og rødkørslerne, men det ses ligeledes, at der også er flere busser og varevogne, som kører over for gult eller rødt. I forhold til andelen er omfanget ikke større blandt personbiler end for de andre trafikantgrupper. Det er ligeledes undersøgt, om mængden af trafik på tværretningen har betydning for antallet af gul- og rødkørsler, hvilket det ikke umiddelbart tyder på. På bag-grund af uheldsbilledet for uheld i Aalborg og Nørresundby, hvor den ene part har kørt over for gult eller rødt signal, samt ud fra egne observationer, er der et fåtal af kørslerne, som har haft sikkerhedsmæssig betydning for involverede trafikanter. Desuden er der mange årsager til, at gul- og rødkørslerne sker, og det er ikke til at sige noget entydigt om disse, og der kan også være flere medvirkende årsager, eksempelvis uopmærksom-hed og forvirring over betydningen af gult signal. 

Published
31-12-2019