Trafikinformation til cykelpendlere

  • Signe Helledi Sekretarriatet for supercykelstier
Keywords: traffic information, cyclists

Abstract

Som bilist, tog- og buspassager bliver du informeret om rammerne for din daglige pendlertur hele tiden på din vej. F.eks. via skilte, apps, hjemmesider og trafikmeldingerne i radioen. Du ved, hvad du kan forvente på den pågældende dag, og du kan træffe valg omkring din transport på et oplyst grundlag. Når du pendler på cykel, er det en lidt anden historie. Det er svært at finde information, der er tilpasset de behov, cyklister har, og de faktiske forhold på cykelstierne. Cykelandelen på landsplan er faldende, og hvis vi skal vende udviklingen, kan dét at give et bedre informationsgrundlag til cykelpendlere (både nuværende og potentielle) være med til at fremme cyklen som et attraktivt transportmiddel til og fra arbejde. 

For at få mere viden om behovet for trafikinformation til cykelpendlerne, har Supercykelstisamarbejdet sammen med Epinion lavet et kvalitativt studie, der sætter fokus på, hvordan pendlerne planlægger deres cykeltur, om de oplever udfordringer på deres tur, og hvilken information der gavner i den specifikke situation. 25 cykelpendlere har i fem uger medvirket i studiet, hvor de dagligt har fortalt om deres cykeltur. Undersøgelsen viste, at der både er behov for og efterspørgsel på information målrettet cykelpendlere. 

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater diskuterer artiklen de udfordringer og uafklarede spørgsmål der skal løses for, at det bliver muligt at give den relevante trafikinformation til cykelpendlere. Diskussionen centrerer sig om tre tematikker: Platform, datagrundlag og ansvarsfordeling. 

Published
31-12-2019