Før- og efteranalyser af letbanen i Ring 3

  • Svend Torp Jespersen COWI A/S
Keywords: before-and-after analysis, letbanen

Abstract

Letbanen i Ring 3 omkring København er et større infrastrukturprojekt, som har været genstand for debat. Et forhold, der har været debatteret, er effekterne af letbanen. I planlægningsprocessen har der været gennemført en række ex ante analyser af de forventede effekter af letbanen. Det har imidlertid ikke været fastlagt – indtil nu – præcist hvordan en ex post analyse skal gennemføres. Det er vigtigt at fastlægge det allerede nu, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt trafikdata indsamles systematisk på det detaljerede geografiske niveau, der er nødvendigt for at kunne analysere de realiserede trafikale effekter. Der er en risiko for, at disse data vil derfor ikke kunne tilvejebringes, efter letbanen er opført, medmindre de indsamles nu. 

I denne artikel beskrives en metode til før- og efteranalyser (ex post analyser) af letbanen og resultater af indsamling af data for situationen før etablering af letbanen. De indsamlede data omfatter data for trafik og by- og erhvervsudvikling for stationsnære områder, kommuner i letbanekorridoren og Hovedstadsregionen som helhed. 

Published
31-12-2019