Hvilke faktorer har betydning for, om unge knallertkørere tager knallerten?

  • Mette Møller DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
  • Sandra Andersen DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
  • Nanna Bonde DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
Keywords: young moped drivers, influencing factors

Abstract

Erhvervelse af kørekort til knallert 30 er relativt overkommeligt såvel økonomisk som praktisk. Samtidig er en knallert det første individuelle motoriserede køretøj, som unge lovligt kan få adgang til. Ikke desto mindre er antallet af unge, der vælger at køre knallert 30, relativt begrænset, hvilket måske er en af grundene til, at antallet af undersøgelser vedrørende unge knallertkørere også er begrænset. Formålet med denne analyse er at afdække nogle af de faktorer, som har betydning for om unge knallertkørere vælger at benytte knallert som transportmiddel i forskellige sammenhænge. Undersøgelsen er baseret på fokusgruppeinterview med i alt 35 unge knallertkørere i alderen 15-17 år. Interviewene blev transskriberet og analyseret, og dernæst blev de kodet i Atlas.ti.8. Analysen viste, at fysiske forhold i form af vejret og afstand til destinationen, personlige forhold i form af økonomi og bekvemmelighed samt sociale forhold i form af image og samvær med kammerater har betydning for, om deltagerne vælger at benytte knallerten som transportmiddel i forskellige situationer. 

Published
31-12-2019