Etablering af et kommunalt citylogistik center

  • Ole Kveiborg COWI A/S
  • Mattias Enggaard COWI A/S
  • Thomas Rosenørn-Dohn COWI A/S
Keywords: city logistic centre, Copenhagen

Abstract

I dette paper vil vi ved brug af et eksempel fra Københavns kommune se på, hvordan man kan fastlægge om der er et grundlag for etablering af en kommunal terminal. Vi vil gennemgå forskellige løsningsmuligheder, vurdere fordele og ulemper, se på omfanget af aktivitet i et center, hvilke forskellige krav det stiller ikke kun til leverandørerne, men i lige så høj grad til kommunen som indkøbsorganisation. 

Vurderingerne er foretaget ved at se på indkøbsomfang, typiske leveringsmønstre og geografi. Vi har indsamlet viden fra andre lignende løsninger, vurderet omkostningsniveauet og gennemført dialoger med både de kommunale indkøbere og leverandører og transportører. 

Konklusionen er, at der er grundlag for at gå videre med et sådant projekt, men også at en del forskellige elementer skal afklares og undersøges dybere inden 'spaden sættes i jorden'. 

Published
31-12-2019