Færdselsforseelser blandt unge knallertkørere - bagvedliggende overbevisninger

  • Mette Møller DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
  • Nanna Bonde DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
  • Sandra Andersen DTU Management, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Afdeling for Transport
Keywords: young moped drivers, traffic offence

Abstract

En knallert 30 er i mange sammenhænge et praktisk og fleksibelt transportmiddel. At køre på knallert indebærer imidlertid også en relativ stor risiko. Førere af tohjulede motorkøretøjer er blandt de mest udsatte i trafikken, og risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død er større for førere af knallert 30 end for førere af andre transportformer. Den eksisterende viden om ulykkesinvolvering og risikoadfærd blandt unge knallertkørere er meget begrænset. Eksisterende viden tyder dog på, at færdselsforseelser har en central betydning. Formålet med den analyse, der præsenteres her, var derfor at afdække overbevisninger bag unge knallertkøreres involvering i færdselsforseelser. Analysen er baseret på fire fokusgruppeinterview med i alt 35 unge knallertkørere. Interviewene blev transskriberet og kodet i Atlas.ti.8. Theory of Planned Behavior (TPB) udgjorde den teoretiske ramme, og analysen havde fokus på identifikation af bagvedliggende overbevisninger mht. aspekterne: holdning, subjektive normer og oplevelse af kontrol. Analysen identificerede en række fordele og ulemper forbundet med færdselsforseelser. Analysen viste endvidere, at forseelserne blev understøttet af subjektive normer primært blandt kammerater men også i nogen udstrækning blandt forældre. Endelig identificerede analysen en række kontroloverbevisninger, der understøttede forseelserne, idet de bidrog til de unge knallertkøreres tro på, at de identificerede ulemper forbundet med færdselsforseelser i stor udstrækning kunne overvindes. Resultaterne er relevante for udarbejdelse af forebyggende tiltag. 

Published
31-12-2019