Konsekvenser for emissioner og luftkvalitet af tiltag på transportområdet i Regeringens klima- og luftudspil

  • M. Winther Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • S.S. Jensen Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • M. Ketzel Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • L. M. Frohn Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • J. Brandt Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • O.-K. Nilsen Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • M.S. Plejdrup Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
  • T. Ellermann Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde, Danmark
Keywords: consequenses, emissions, air quality, scenarios, NOx, PM2, PM5, electrical vehicles

Abstract

Regeringens klima- og luftudspil (”Sammen om en grønnere fremtid”) indeholder en beskrivelse af 38 initiativer rettet mod at reducere udledningen af drivhusgasser og/eller luftforurening. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har gennemgået de 38 initiativer med henblik på en vurdering af hvilke af disse initiativer, der har indflydelse på luftforureningen i 2030, samt den forventede størrelse af den reducerende effekt. DCE har kvantificeret effekten af følgende initiativer og benævnt det klimascenariet: (1) Stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 og for nye plug-in hybridbiler fra 2035, (2) Slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i byerne fra 2030, (3) Benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030, (4) Gamle brændeovne skrottes ved ejerskifte, og (5) Skrotpræmie til gamle brændeovne. Artiklen fokuserer på de tre virkemidler rettet mod vejtransportsektoren og sammenligner med den eksisterende basisemissionsfremskrivning for vejtrafik i Danmark i 2030, og effektvurderer scenarierne mht. til emission og luftkvalitet. 

Den største emissionsbesparelse opnås i Scenarie 1 (1 mio. elbiler), og emissions-reduktionerne for hele vejtrafikken i 2030 bliver på hhv. 13 %, 17 % og 2,1 % for NOx, PM2,5–udstødning og PM2,5–samlet (udstødning og ikke-udstødning). Hvis alle tre scenarier indføres bliver emissionsreduktionerne for NOx og PM2,5 –udstødning og PM2,5 –samlet (udstødning og ikke-udstødning) hhv. 15 %, 19 % og 2,3 %. 

Effekten af klimascenariet er vurderet for luftkvaliteten på 98 gader i København i 2030 ved beregninger af ændringer i den regionale baggrund, bybaggrund og gadekoncentrationer. Basisudviklingen fra 2016 til 2030 viser et stort fald i koncentrationerne, og klimascenariet bidrager til et yderligere mindre fald. Effekten af klimascenariet for reduktion af NO2 gadekoncentrationerne er især bestemt af reduktionen i trafikkens emissioner, mens de mindre reduktioner af PM2,5 og PM10 i højere grad er bestemt af reduktioner i emissioner fra brændeovne end fra trafik. 

Published
31-12-2019