Samfundsøkonomiske og dynamiske effekter af en fast forbindelse mellem Als og Fyn på kommunalt og regionalt niveau

  • Christian Harpøth Daugaard Rambøll Management Consulting A/S
  • Jes Schwartz-Hansen AlsfynBroen
Keywords: socio economics, dynamic effects, fixed connection

Abstract

I analysen beregnes de samfundsøkonomiske og dynamiske effekter af en fast forbindelse mellem Als og Fyn på lokalt og regionalt niveau, med særligt fokus på hvad broen vil betyde for udvalgte kommuner i Region Syddanmark. Der findes ikke nogen etableret praksis for fordeling og beregning af nationale traditionelle samfundsøkonomiske effekter på lokalt og regionalt niveau. Beregningerne er således baseret på og inspireret af en best-practice tilgang, som på tidspunktet for analysen var tilgængelig og vurderedes mest hensigtsmæssig. Beregningerne i analysen er foretaget på baggrund af data fra Landstrafikmodellen samt TERESA-modellen. Analysen viser, at særligt Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Odense, Svendborg samt Aabenraa kommuner oplever de største samfundsøkonomiske og dynamiske effekter af AlsFynBroen. Forbindelsen bidrager samlet set med traditionelle samfundsøkonomiske effekter i Region Syddanmark med en nutidsværdi i 2017-priser på 15,4 mia. kr. Dette skyldes, at regionen høster størstedelen af brugergevinsterne, mens regionen samtidig ikke skal betale en tilsvarende lige så stor andel af de samlede anlægsomkostninger. Herudover bidrager broen med dynamiske effekter til regionen på 3,6 mia. kr. i nutidsværdi, svarende til 68,3 pct. af de samlede dynamiske effekter på nationalt niveau. 

Published
31-12-2019